Svetlosni trag

Na novom praznom lejeru, lejer1, koristeći Pen tool napravite putanju u obliku talasa, ona određuje kako će izgledati svetlosni trag.