Svetlosni trag

Na novom praznom lejeru, lejer1, koristeći Pen tool napravite putanju u obliku talasa, ona određuje kako će izgledati svetlosni trag. Proveriti da je u podešavanjima alata odabrana opcija Path. Alat se koristi tako što se klikovima postavljaju tačke, i posle postavljanja tačke razvlače se linije koje određuju pravac putanje. Kada nacrtate putanju alatom Direct selection moguće je menjati zakrivljenost i oblik putanje.

Zatim odabrati Brush tool, četkicu Spatter veličina 39. U dijalogu za podešavanja četkice, Window – Brush, postaviti sledeće osobine: opcija spacing na 1%, da bi dobili kontinuiranu liniju. Pod stavkom Shape Dynamics, postaviti opciju Control na Pen Pressure. Ovim dobijate efekat crtanja slobodnom rukom i debljina linije neće svugde biti podjednaka.

Podesite boju četkice na belu.

Sačuvajte putanju, klikom u dialogu Path, kliknite 2 puta na working path sloj i dodelite mu ime putanja1.

Svetlosni trag se pravi kada u Path paleti u gornjem desnom uglu kliknete na strelicu i odaberete opciju Stroke Path . U dijalogu koji se pojavi odabrati Brush i čekirati simulate pressure. Zbog simulacije pritiska linija je istanjena na početku i kraju.

Ako je potrebno dodatno podešavanje debljine četkice ili promena putanje, poništiti poslednji korak, napraviti potrebne izmene i pokušati ponovo stroke path.

Dodati sloju sa putanjom Outer glow Layer style. Dva put kliknuti u paleti Layers na sloj sa putanjom i odabrati outer glow. Podestiti opcije na: Blend mode postaviti na Linear light, odabrati boju, neku svetliju boju kože . Size postavite na 30px, a spread na 0%.

Zatim sloju dodati Inner glow, blend mode takođe postaviti na Linear light. Odaberite boju, predlog je tamnija boja kože. Postavite size na 10px.

Izmenite putanju tako da napravite malu varijaciju, smanjite veličinu četkice i ponovite stroke path za varijaciju na istom lejeru, tako da će inner i outer glow automatski biti primenjeni. Ili možete napraviti nov lejer i na njemu eksperimentisati sa promenom putanje i debljinom četkice. Stil sa lejera1 možete prekopirati, desni klik na lejer1 -Copy layer style, desni klik na nov lejer – komanda Paste layer style.

Ako želite da vidite kako vaš crtež izgleda bez linije koja označava putanju, samo kliknite bilo gde na paleti path ispod putanje.

Ako želite da dodate još jedan svetlosni trag, napravite nov lejer, kopirajte layer style sa prvog lejera na nov lejer i na njemu nacrtajte novu putanju i ponovite stroke path.

Slika preuzeta sa stranice Recepti za sreću

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *