Kako napraviti zamućenu pozadinu na fotografiji

Otvoriti fotografiju u programu Photoshop. U prvom koraku potrebno je selektovati deo fotografije koji ne želimo da zamutimo. U ovom primeru je to osoba u prvom planu. Selekcija se može napraviti pomoću quick selection toola. Što preciznija selekcija to bolje.

U podešavanjima za selekciju, u gornjem delu prozora kliknuti dugme Refine Edge…

Kroz opcije Edge Detection Radius i Shift Edge definisati ivice, a po potrebi ih ublažiti kroz >Smooth i Feather opcije za izmenu selekcije. Na kraju, odabrati opciju new Layer with Layer Mask. Tako će se dodati nov lejer sa maskom.

Učitati selekciju novog lejera, po potrebi je proširiti, da bude malo veća nego sama osoba (meni Select-Modify-Expand). U paleti Layers preći na lejer pozadine, a lejer sa osobom postaviti  da bude nevidiljiv.

Na pozadinskom lejeru,  primeniti iz menija Edit-Fill-Content Aware tool. Na ovaj način se sprečava da blur tool ostavi neprirodne ivice oko objekta koji nije zamućen.

Zbog lakšeg podešavanja opcija za zamućivanje fotografije – blur, konvertovati lejer pozadine u smart object i tada se mogu vršiti izmene na primenjenom blur efektu neograničen broj puta, meni Layer- Smart Object- Convert To Smart Object.

Uključiti lejer sa osobom da bude vidljiv, a na lejeru sa pozadinom odabrati Filter Blur Gallery-Field Blur.

Potrebno je postaviti kružiće koji će odrediti zamućivanje slike, u zavisnosti od odabrane fotografije moguće je postaviti više krugova i podesiti im blur vrednost. Krugovima je moguće menjati pozicije.

Kliknite Ok i da bi videli rezultate, kako izgleda fotografija. Ako niste zadovoljni potrebno je ponovo aktivirati Field Blur i moguće je izmeniti odabrana podešavanja jer su primenjena na Smart Object lejeru.

Ako maska na lejeru sa osobom nije dovoljno dobra, može se modifikovati. Potrebno je kliknuti na masku dvostrukim klikom i u dijalogu koji se pojavi odabrati Mask Edge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *